Website ViettelCanTho.com giới thiệu những dịch vụ mà Viettel đang cung cấp nói chung và chương trình ưu đãi đặc biệt cho khách hàng tại Cần Thơ nói riêng.

Các dịch vụ bao gồm: